0,2 oC 0,9 m/s 1025,4 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Struktura właścicielska

Właścicielem spółki OPEC GRUDZIĄDZ jest Gmina Miasto Grudziądz posiadająca 40 210 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości 20 105 000,00 zł.

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. posiada udziały w następujących spółkach:

Nazwa spółki                                              
Ilość udziałów    
Wartość 
1 udziału, zł   
 
Udział procentowy,
%
     
OPEC-INEKO Sp. z o.o. 140 167 500
99,999

OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. 130 099 500
99,999

OPEC-TERMO Sp. z o.o.     2 099 500
99,999

OPEC-BIO Sp. z o.o.   19 957 500
99,999

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.   10 125 500
44,14


Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Nieruchomościami Sp. z o.o.
    1 000
2000
  1,16Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2016-07-07 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl