-0,2 oC 0,4 m/s 1025,7 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Organy spółki
 • Zgromadzenie wspólników
 • Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki reprezentowanym przez właściciela. Właścicielem spółki jest Gmina Miasto Grudziądz a rolę Zgromadzenia Wspólników pełni Prezydent Miasta Grudziądza.

  Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określa § 19 Umowy spółki OPEC GRUDZIĄDZ.

 • Rada Nadzorcza
 • Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco–kontrolno-doradczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników.

  Skład osobowy Rady Nadzorczej:

  Przewodniczący: Marek Dec
  Z-ca Przewodniczącego:       
  Grzegorz Hejna
  Sekretarz: Kamilla Lamkowska*
  Członek: Jacek Matuszczyk
  Członek: Sylwia Sobolewska-Ryl*

  * reprezentują pracowników spółek Grupy OPEC.

  Kompetencje Rady Nadzorczej określa § 16 Umowy Spółki OPEC GRUDZIĄDZ.

 • Zarząd
 • Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powołany przez Radę Nadzorczą. Oświadczenia woli składa samodzielnie Prezes Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Marek Tołkacz.

  Kompetencje Zarządu określa § 12 Umowy Spółki OPEC GRUDZIĄDZ.


Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2018-11-29 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl