4,9 oC 3,1 m/s 995,3 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Kontrole w spółce
 • Rok 2017
 • Dotychczasowo nie przeprowadzono kontroli w spółce.
 • Rok 2016
 • W 2016 roku nie przeprowadzono kontroli w spółce.
 • Rok 2015
 • W 2015 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ kontrolę przeprowadziły następujące instytucje:

  L.p. 

  Organ kontrolny

  Czas trwania kontroli

  Zakres kontroli

  1.

  Najwyższa Izba Kontroli Departament Gospodarki Skarbu Państwa
  i Prywatyzacji

  04.05.2015r.

  Dostosowanie działalności Grupy Kapitałowej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. do wymogów pakietu energetyczno-klimatycznego w latach 2008-2015.

  Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

 • Rok 2014
 • W 2014 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ kontrolę przeprowadziły następujące instytucje:

  L.p. 

  Organ kontrolny

  Czas trwania kontroli

  Zakres kontroli

  1.

  Gmina Miasto Grudziądz

  od 07.04.2014r.
  do 14.05.2014r.

  Podatek od nieruchomości za lata 2013-2014.

  Przeprowadzona kontrola nie wykazała żadnych istotnych nieprawidłowości.

 • Rok 2013
 • W 2013 roku w spółce OPEC GRUDZIĄDZ kontrolę przeprowadziły następujące instytucje:

  L.p. 

  Organ kontrolny

  Czas trwania kontroli

  Zakres kontroli

  1.

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  w Grudziądzu

  od 14.02.2013r. 
  do 14.02.2013r. 

  Ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych w OKF "Basen".

  2.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  z siedzibą
  w Toruniu Wydział Kontroli Płatników Składek 

  od 06.05.2013r.
  do 17.05.2013r.

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek.

  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych istotnych nieprawidłowości.


  Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2017-04-05 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl