-0,2 oC 0,4 m/s 1025,8 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Finanse
  • Przychody spółki

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ w 2016 roku uzyskała przychody z tytułu swojej działalności w wysokości 13 068 418,17 zł, w tym:

•    49,44 % dotyczy działalności podstawowej,
•      8,37 % dotyczy działalności pozostałej,
•    42,19 % dotyczy działalności operacyjnej i finansowej.

Działalność roku 2016 spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 3 329 262,37 zł.

Sposób dysponowania zyskiem określa ROZDZIAŁ 5. Finanse i ekonomia_część_1 i część_2 Sprawozdania Zarządu spółki OPEC GRUDZIĄDZ za rok 2016.


Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2017-07-04 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl