19,6 oC 0,4 m/s 990,3 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Finanse
  • Przychody spółki

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ w 2015 roku uzyskała przychody z tytułu swojej działalności w wysokości 9 352 138 zł, w tym:

•    69,3 % dotyczy działalności podstawowej,
•    17,3 % dotyczy pozostałej działalności,
•    13,4 % dotyczy operacyjnej i finansowej.

Działalność roku 2015 spółka zakończyła zyskiem netto w wysokości 1 121 286 zł.

Sposób dysponowania zyskiem określa ROZDZIAŁ 5. Finanse i ekonomia_część_1 i część_2 Sprawozdania Zarządu spółki OPEC GRUDZIĄDZ za rok 2015.


Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2016-07-07 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl